Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ BAN NGÀNH
Sở Thông tin và Truyền thông
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch

 

Số liệu thống kê Sở Lao động - TB và XH
- Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận: 12
- Số câu hỏi đã trả lời: 12
- Số câu hỏi chưa trả lời: 0
Người gửiTiêu đềNgày hỏiNgày trả lời
TRIỆU VĂN TÌNHGiáo Dục23/06/201530/06/2015
PHẠM VI DÂNCấp đổi bằng "tổ quốc ghi công"28/07/201504/08/2015
BẾ THỊ NIỆMVấn đề tuyển dụng19/08/201526/08/2015
NGUYỄN VĂN HÙNGHỏi về chính sách người có công21/06/201728/06/2017
NGUYỄN VĂN HÙNGHỏi về di chuyển hồ sơ liệt sĩ21/06/201728/06/2017
NGUYỄN VĂN HÙNGhỏi về chính sách liệt sĩ22/06/201729/06/2017
NGUYỄN VĂN HÙNGHỏi chính sách người có công15/08/201722/08/2017
NGUYỄN VĂN HÙNGHỏi về di chuyển hồ sơ liệt sĩ17/08/201724/08/2017
NGUYỄN VĂN HÙNGHỏi về chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất đối với con liệt sĩ24/02/201801/03/2018
HOÀNG KIM CHI Du học nước ngoài 18/07/201825/07/2018
NGUYỄN KHẮC VƯƠNGXuất khẩu lao động hàn quốc18/07/201825/07/2018
HOANG THANH TÙNGLao động nhật bản08/10/201815/10/2018
Câu hỏi xem nhiều