Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ BAN NGÀNH
Sở Thông tin và Truyền thông
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch

 

Số liệu thống kê Sở Giao thông vận tải
- Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận: 4
- Số câu hỏi đã trả lời: 4
- Số câu hỏi chưa trả lời: 0
Người gửiTiêu đềNgày hỏiNgày trả lời
HƯƠNG TRÀ Hỏi về các quy định về biển báo hiệu đường bộ 12/11/201619/11/2016
TRÌNH THỊ THẢOThay đổi chính tên chính chủ cho xe moto 2 bánh.29/12/201605/01/2017
TRẦN MỸ LINHHỏi về GPLX19/04/201826/04/2018
HÀ THU HẢOGiấy Chứng nhận đăng kí mô tô, xe máy28/07/201930/07/2019
Câu hỏi xem nhiều