Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ BAN NGÀNH
Sở Thông tin và Truyền thông
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
xin hoi quý cơ quan

Hỏi:
kinh thưa SKH&ĐT tôi muốn tìm thông báo của SKH&ĐT về thông báo đăng ký doanh nghiệp và thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp thì tìm ở đâu?
Xin cảm ơn
Gửi bởi:  LÊ VĂN TOÀN
Vào lúc:  08:35 20/02/2017
Đơn vị tiếp nhận:  Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trả lời:
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi của ông Lê Văn Toàn về thông báo đăng ký doanh nghiệp và thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: Để biết danh mục các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đề nghị các doanh nghiệp tra cứu phụ lục của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, thông tư này đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, tại mục: Văn bản quy phạm pháp luật/lĩnh vực Đăng ký kinh doanh. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc đề nghị ông liên hệ với phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 0209.3871.789 để được hướng dẫn. Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời để ông được biết./.
Trả lời bởi:  Dương Văn Thế Vào ngày:  24/02/2017
Câu hỏi xem nhiều