Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Vấn đề tuyển dụng

Hỏi:
cho em hỏi: có NQ nào của HĐND tỉnh quy định không nhận viên chức, công chức đang công tác ngoài tỉnh bắc cạn muốn chuyên công tác về các huyện trong tỉnh Bác cạn không. Theo như em biết nhiều người mướn chuyển công tác về đều nhận được câu trả lời là bác cạn k nhận người công tác ở ngoài tỉnh
em xin cảm ơn
Gửi bởi:  LÂM THỊ ĐIỂM
Vào lúc:  10:35 14/01/2019
Đơn vị tiếp nhận:  HĐND tỉnh
Trả lời:
Trả lời bởi:  Vào ngày:  21/01/2019
Câu hỏi xem nhiều