Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
hom thu công vụ

Hỏi:
hòm thư công vụ báo lỗi khong truy cập được hai ngày hôm nay
Gửi bởi:  PHÙNG THỊ NGUYỆT
Vào lúc:  10:34 17/05/2019
Đơn vị tiếp nhận:  Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
Trả lời:
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn nhân được thông tin báo hòm thư công vụ không truy cập được. việc này đề nghị chị liên hệ đến số điện thoại 02093810777 hoặc gửi thông tin đề nghị đến hòm thư support@backan.gov.vn để được hỗ trợ
Trả lời bởi:  Lý Thị Hiếu Vào ngày:  24/05/2019
Câu hỏi xem nhiều