Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ BAN NGÀNH
Sở Thông tin và Truyền thông
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Hỏi về việc mở chi nhánh của hàng đồ tập gym nam

Hỏi:
Chào sở KHĐT tỉnh,
Chúng tôi hiện đang kinh doanh mặt hàng quần tập gym nam, áo tập gym namphụ kiện gym tại TP. HCM, nay có người quen muốn góp vốn mở của hàng cùng thương hiệu tại Bắc Kạn.
Xin vui lòng cho biết thủ tục để mở cửa hàng chi nhánh như thông tin đã nên trên.
Trân trọng cảm ơn.
Gửi bởi:  TRẦN NGUYÊN
Vào lúc:  16:03 24/09/2018
Đơn vị tiếp nhận:  Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trả lời:
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi của ông Trần Nguyên trên Cổng thông tin điện tử của Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục mở chi nhánh của công ty tại Bắc Kạn để kinh doanh các dịch vụ như bán lẻ thời trang trẻ em tại các khu trung tâm thương mại. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn trả lời như sau: - Để biết thủ tục hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và tra cứu phụ lục II-11, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định và Thông tư này đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://sokhdt.backan.gov.vn; mục: Văn bản quy phạm pháp luật/lĩnh vực Đăng ký kinh doanh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị ông liên hệ với phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn theo số điện thoại: 0209.3871.789 để được hướng dẫn. Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn trả lời để ông được biết./.
Trả lời bởi:  Dương Văn Thế Vào ngày:  25/09/2018
Câu hỏi xem nhiều