Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ BAN NGÀNH
Sở Thông tin và Truyền thông
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Hỏi về mở chi nhánh văn phòng

Hỏi:
Xin chào sở KHĐT tỉnh Bắc Cạn,

Chúng tôi là công ty chuyên về quảng cáo trực tuyến tại Thành Phố Cần Thơ. Chúng tôi muốn mở rộng kinh doanh tại Bắc Cạn. Cụ thể là mở chi nhánh văn phòng công ty tại Bắc Cạn với hai lĩnh vực kinh doanh chính cung cấp các dịch vụ về quảng cáo Google và quảng cáo Facebook cho các doanh nghiệp tại địa phương.

Vậy xin hỏi sở KHĐT là chúng tôi phải liên hệ như thế nào và cần phải chuẩn bị những thủ tục hành chính gì? Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn
Gửi bởi:  NGUYỄN YẾN NHI
Vào lúc:  14:29 05/06/2017
Đơn vị tiếp nhận:  Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trả lời:
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi của bà Nguyễn Yến Nhi về thủ tục mở chi nhánh văn phòng công ty tại Bắc Kạn với hai lĩnh vực kinh doanh chính cung cấp các dịch vụ về quảng cáo Google và quảng cáo Facebook cho các doanh nghiệp tại địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: - Để biết thủ tục hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và tra cứu phụ lục II-11 của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nghị định và thông tư này đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://sokhdt.backan.gov.vn; mục: Văn bản quy phạm pháp luật/lĩnh vực Đăng ký kinh doanh. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc đề nghị bà liên hệ với phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 0209.3871.789 để được hướng dẫn. Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời để bà được biết./.
Trả lời bởi:  Dương Văn Thế Vào ngày:  12/06/2017
Câu hỏi xem nhiều