Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ BAN NGÀNH
Sở Thông tin và Truyền thông
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Hỏi về di chuyển hồ sơ liệt sĩ

Hỏi:
Tôi xin hỏi: Bố tôi là là liệt sĩ Nguyễn văn Thắng quê quán Quán Khê, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội.Mẹ tôi chuyển lên sinh sống ở Bắc Kan cùng với con riêng của bà do đó bà cũng chuyển luôn cả hồ sơ liệt sĩ từ Hà Nội lên Bắc Kan. CHo tôi hỏi sau này khi mẹ tôi qua đời tôi có thể xin di chuyển lại hồ sơ liệt sĩ về Hà Nội được không.
Gửi bởi:  NGUYỄN VĂN HÙNG
Vào lúc:  14:31 21/06/2017
Đơn vị tiếp nhận:  Sở Lao động - TB và XH
Trả lời:
Trước tiên xin cảm ơn Ông Nguyễn Văn Hùng đã gửi câu hỏi về chuyên mục hỏi đáp của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn. Với nội dung câu hỏi của Ông Hùng, đơn vị chúng tôi trả lời với nội dung như sau: Ngày 10/4/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Kạn nhận được phiếu báo di chuyển hồ sơ số 411/PB-LĐ-TBXH ngày 03/4/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội di chuyển hồ sơ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng (đề nghị di chuyển cho vợ liệt sĩ là Bà Nguyễn Thị Tốt, hiện cư trú tại phố Đầu Cầu, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn). Tuy nhiên sau khi xem xét hồ sơ liệt sĩ: giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sĩ (bà Nguyễn Thị Tốt) không khớp năm sinh. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Kạn đã có công văn số 480/LĐTBXH-NCC ngày 17/4/2017 gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội thực hiện đính chính thông tin trong hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH tại Khoản 2 Điều 48, nguyên tắc sửa đổi: “Cơ quan nào cấp giấy tờ thì cơ quan đó có thẩm quyền sửa đổi”. Ngày 09/5/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn nhận được hồ sơ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng do Sở Lao động – TB&XH TP Hà Nội chuyển đến (lần 2). Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có văn bản đính chính thông tin hồ sơ liệt sĩ nhưng không đúng thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH tại Khoản 2 Điều 48. Nên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã có văn bản số 684/LĐTBXH-NCC ngày 24/5/2017 trả lời cụ thể rằng hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng phải do Ủy ban nhân dân xã Dương Quang – Gia Lâm – Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, đính chính thông tin tình hình thân nhân liệt sĩ. Hiện nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Kạn đã chuyển trả hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng cho Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP Hà Nội quản lý, nên mọi chế độ, mọi vướng mắc có liên quan đến liệt sĩ đề nghị Ông liên hệ trực tiếp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội để được giải đáp. Chúc Ông và gia đình sức khỏe, sớm có cách giải quyết hợp lý việc gia đình!
Trả lời bởi:  Sở Lao động - TB&XH Vào ngày:  28/06/2017
Câu hỏi xem nhiều