Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ BAN NGÀNH
Sở Thông tin và Truyền thông
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Hỏi về chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất đối với con liệt sĩ

Hỏi:
Tôi là con độc nhất của liệt sĩ vậy tôi có được miễn giảm tiền sử dụng đất không. Tôi có hộ khẩu thường trú tại Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội. Nhưng hồ sơ liệt sĩ của bố tôi đã được di chuyển về Bắc Kan. Vậy nếu tôi muốn xin miễn giảm tiền sử dụng đất nơi tôi đang sinh sống thì tôi phải làm những thủ tục gì, xin miễn giảm ở đâu và trình tự thủ tục phải làm như thế nào. Kính mong sở LĐTBXH Bắc Kan hướng dẫn. Tôi xin chân thành cảm ơn
Gửi bởi:  NGUYỄN VĂN HÙNG
Vào lúc:  10:40 24/02/2018
Đơn vị tiếp nhận:  Sở Lao động - TB và XH
Trả lời:
Xin chào ông Nguyễn Văn Hùng ngày 24/02/2018 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã nhận được câu hỏi của ông trên Trang thông tin điện tử ngành. Nay đơn vị trả lời với nội dung sau: Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cụ thể tại khoản 2, khoản 3 Điều 55 (Chế độ ưu đãi về nhà ở) có quy định như sau: Khoản 2. Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Khoản 3. Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ nếu được Nhà nước giao đất làm nhà ở thì tùy theo công lao đóng góp sẽ được giảm một phần tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Căn cứ theo quy đinh định trên, gia đình ông thuộc đối tượng xem xét ưu đãi tiền sử dụng đất, đề nghị ông liên hệ với cơ quan Thuế địa phương nơi ông sinh sống để được xem xét, hướng dẫn./.
Trả lời bởi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn Vào ngày:  01/03/2018
Câu hỏi xem nhiều