Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ BAN NGÀNH
Sở Thông tin và Truyền thông
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Hỏi chính sách người có công

Hỏi:
Tôi là con duy nhất của liệt sĩ Mẹ tôi đang làm thủ tục chuyển hồ sơ liệt sĩ về Bắc Kan theo con trai ngoài dã thú của bà. Nhưng theo nguyện vọng của cả gia đình dòng tộc của bố tôi (hiện đang sinh sống tại Hà Nội) đều không muốn cho di chuyển hồ sơ liệt sĩ về Băc Kan. Vậy tôi có quyền ngăn cản việc này không ? nếu có tôi phải làm thế nào, thủ tục gì để ngăn cản việc di chuyển này.
Gửi bởi:  NGUYỄN VĂN HÙNG
Vào lúc:  10:26 15/08/2017
Đơn vị tiếp nhận:  Sở Lao động - TB và XH
Trả lời:
Tháng 6 năm 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có phản hồi về những câu hỏi của ông Nguyễn Văn Hùng tại chuyên mục hỏi đáp của Cổng thông tin điện tử tỉnh. Nay tiếp tục nhận được câu hỏi của Ông Hùng, chúng tôi trả lời như sau: Khi nhận hồ sơ phiếu báo di chuyển hồ sơ số 411/PB-LĐTBXH ngày 3/4/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội về việc di chuyển hồ sơ liệt sỹ Nguyễn Văn Thắng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã kiểm tra, rà soát và có văn bản phúc đáp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cùng gia đình liệt sỹ về việc thực hiện đính chính thông tin trong hồ sơ liệt sỹ đúng theo hồ sơ gốc, đúng thẩm quyền ban hành tại các văn bản số 480/LĐTBXH-NCC, ngày 17/4/2017, số 648/LĐTBXH-NCC ngày 24/5/2017. Đến ngày 29/8/2017, hồ sơ di chuyển đã hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn thực hiện tiếp nhận và có phiếu báo di chuyển số 23/LĐTBXH-PB về việc báo di chuyển hồ sơ liệt sỹ Nguyễn Văn Thắng đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bạch Thông. Theo quy định hiện hành, vợ liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng được phép di chuyển hồ sơ về nơi đang cư trú để thực hiện chế độ, hồ sơ di chuyển là hồ sơ gốc. Việc ông không muốn cho di chuyển hồ sơ về tỉnh Bắc Kạn là việc riêng của gia đình, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Chúc Ông và gia đình sức khỏe!
Trả lời bởi:  Sở Lao động - TB&XH Vào ngày:  22/08/2017
Câu hỏi xem nhiều