Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ BAN NGÀNH
Sở Thông tin và Truyền thông
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Giáo Dục

Hỏi:
Cho e hỏi là tại sao học nghành sư phạm mà kkhông đc miễn,giảm học phí hay hỗ trợ chi phí học tập.đối với k mới vừa rồi.nhà trường bảo bên thành uỷ chỉ cho 50chỉ tiêu.do vượt quá chỉ tiêu nên chỉ có 50 suất được hỗ trợ.song có rất nhiều người hỏi sao học cao đảng sư phạm ở đây mà phải nộp học phí,không được hỗ trợ.e rất mong sự giải đáp bên sở.e xin chân thành cảm ơn!
Gửi bởi:  TRIỆU VĂN TÌNH
Vào lúc:  15:32 23/06/2015
Đơn vị tiếp nhận:  Sở Lao động - TB và XH
Trả lời:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn nhận được câu hỏi của em Triệu Văn Tình hiện đang là sinh viên lớp K14 cao đẳng tiểu học B Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bắc Kạn, với nội dung hỏi về chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên. Sau khi liên hệ với Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bắc Kạn và căn cứ theo các quy định hiện hành của nhà nước về chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn có ý kiến như sau: Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễm, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễm, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 (từ năm học 2015 trở về trước được áp dụng theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5 /2010 của Chính phủ Quy định về miễm, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015). Tại mục 1, Điều 4, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định rõ đối tượng không phải đóng học phí, cụ thể: Học sinh, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước. Thực hiện quy định của nhà nước, trong quá trình tổ chức đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên học các hệ sư phạm chính quy theo chỉ tiêu đào tạo được tỉnh giao đúng các quy định nêu trên. Như vậy, đối với những trường hợp sinh viên được đào tạo theo nhu cầu xã hội (không thuộc chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước) thì phải đóng góp hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo và không được hưởng hỗ trợ chi phí học tập. Trường hợp em Triệu Văn Tình hiện đang là sinh viên lớp K14 Cao đẳngTiểu học B là sinh viên được đào tạo ngành sư phạm hệ chính quy theo nhu cầu xã hội, nên em phải đóng học phí và không được hưởng các khoản hỗ trợ chi phí học tập. Vậy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn trả lời để em biết, chúc em học tập đạt kết quả tốt./.
Trả lời bởi:  Sở Lao động - TB&XH Vào ngày:  30/06/2015
Câu hỏi xem nhiều