Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ BAN NGÀNH
Sở Thông tin và Truyền thông
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Du học nước ngoài

Hỏi:
Cho e hỏi là không có chương trình đi du học hàn quốc tại tỉnh mình rồi ạ?
Gửi bởi:  HOÀNG KIM CHI
Vào lúc:  13:31 18/07/2018
Đơn vị tiếp nhận:  Sở Lao động - TB và XH
Trả lời:
Chào em! Với câu hỏi mà em đưa ra, đơn vị trả lời như sau: Theo chức năng quản lý nhà nước, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không quản lý hoạt động du học. Để được biết thông tin về các chương trình du học, đề nghị em liên hệ với Sở Giáo dục để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.
Trả lời bởi:  Vào ngày:  25/07/2018
Câu hỏi xem nhiều