Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

Hỏi:
Chào BTC Tỉnh ủy Bắc Kạn!
Vì ở xa, không có điều kiện theo dõi thường xuyên nên em muốn hỏi là Tỉnh ủy đã có Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức, viên chức khối Đoàn thể năm 2017 chưa? Và nếu có thì được đăng ở mục nào trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn!
Rất mong nhận được phản hồi sớm!
Em xin cảm ơn!
Gửi bởi:  LƯU HẢI YẾN
Vào lúc:  08:55 21/03/2018
Đơn vị tiếp nhận:  Tỉnh ủy Bắc Kạn
Trả lời:
Trả lời bởi:  Vào ngày:  28/03/2018
Câu hỏi xem nhiều