Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Chính sách hỗ trợ người nông dân mua máy phụ vụ nông nghiệp

Hỏi:
Thưa qúy cơ quan. Gia đình tôi muốn mua một máy gặt để phụ vụ bà con nhân dân. Xin hỏi nhà nước (tỉnh mình) có chính sách nào hỗ trợ không? Nếu có thủ tục làm như thế nào? phải gặp đơn vị nào để được nghe tư vấn. Chân thành cảm ơn!
Gửi bởi:  NGUYỄN VĂN KHÁNH
Vào lúc:  09:21 22/07/2018
Đơn vị tiếp nhận:  Sở Nông nghiệp và PTNT
Trả lời:
Đang nghiên cứu trả lời
Trả lời bởi:  admin Vào ngày:  10/08/2018
Câu hỏi xem nhiều