Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Bức xúc người dân về cầu dân sinh

Hỏi:
Thưa HDND tỉnh
E có câu hỏi muốn hỏi các anh chị về việc thi công cầu dân sinh tại thôn Nà Ngần Xã Tân Lập Huyện chợ Đồn do ngân sách từ nhà nước. Cầu được dự kiến xây cách đây nhiều năm được người dân mong chờ tuy nhiên gần đây đột nhiên thay đổi địa điểm thi công việc thi công tại địa điểm này không phục vụ được việc đi lại của đại đa số người dân (chiếm tới 90% người dân phản đối việc thi công cầu tại địa điểm này) dân liên tục phản đối trong các cuộc họp nhưng không nhận được hồi đáp. Hiện tại cầu đang được thi công. Người dân trong thôn vô cùng bức xúc.
Vậy e hỏi vấn đề này ai là người phụ trách và dân phải kiến nghị lên đâu để đòi lại công bằng?
Mong nhận được hồi đáp để giải quyết nhuengx bức xúc trong lòng dân
E xin chân thành cảm ơn
Gửi bởi:  LONG THỊ CHIỀU
Vào lúc:  21:07 21/10/2018
Đơn vị tiếp nhận:  HĐND tỉnh
Trả lời:
Trả lời bởi:  Vào ngày:  28/10/2018
Câu hỏi xem nhiều