Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Xin số liệu để làm báo cáo

Hỏi:
Lời đầu tiên xin kính chúc quý cơ quan lời chúc sức khỏe và thịnh vượng!
Thưa quý cơ quan!
Cho em hỏi số lượng khách Du lịch nước ngoài và nội địa đến thăm Hồ Ba Bể năm 2017 và tháng 01,02 năm 2018 là bao nhiêu?
Mong nhận được phản hồi sớm của quý cơ quan.
Xin trân trọng cảm ơn!
Gửi bởi:  VY THỊ HỒNG LY
Vào lúc:  11:26 15/03/2018
Đơn vị tiếp nhận:  Sở Văn hóa, TT và DL
Trả lời:
Xin chào Bạn Vy Thị Hồng Ly
Theo thống kê số liệu khách Du lịch nước ngoài và nội địa đến thăm Hồ Ba Bể năm 2017 và tháng 01, 02 năm 2018 ước đạt là:
* Năm 2017: Tổng số lượt khách du lịch là 450.100 lượt khách
- Khách nước ngoài: 13.778 lượt khách
- Khách nội địa: 436.322 lượt khách
* Năm 2018
- Tháng 1: Tổng lượt khách du lịch là: 15.000 lượt khách
+ Khách quốc tế: 750 lượt khách
+ Khách nội địa: 14.250 lượt khách
- Tháng 2: Tổng số lượt khách du lịch là: 200.000 lượt khách
+ Khách quốc tế: 1.480 lượt khách
+ Khách nội địa: 198.520 lượt khách
Trả lời bởi:  Phòng Quản lý Du lịch Vào ngày:  20/03/2018