Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Tuyển dụng công chức xã

Hỏi:
Xin hỏi Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh là năm 2015 này huyện Chợ Đồn có tuyển dụng công chức cấp xã không? Nếu tuyển dụng thì tuyển dụng những ngành nào, số lượng tuyển dụng là bao nhiêu và thời gian tuyển dụng là lúc nào. Xin trân thành cảm ơn đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh !
Gửi bởi:  NÔNG THỊ DINH
Vào lúc:  09:14 01/09/2015
Đơn vị tiếp nhận:  HĐND tỉnh
Trả lời:
Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri, ngày 11/7/2016, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản số 168/HĐND-VP đề nghị UBND huyện Chợ Đồn trả lời. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại UBND huyện Chợ Đồn chưa có văn bản trả lời nội dung trên. BBT Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo để cử tri rõ.
Trả lời bởi:  Vào ngày:  21/07/2016