Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Tư vẫn luu trinh lấy bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi:
Em ở huyện ngân sơn vậy e muốn lấy bảo hiểm thất nghiệp thì em phải ra đâu để lấy,lấy ở huyện em hay phải xuống đến tỉnh để làm thủ tục và bộ phận nào sẽ tiếp nhận dể em làm bảo hiểm thất nghiệp
Gửi bởi:  LA VĂN DƯƠNG
Vào lúc:  07:56 04/03/2018
Đơn vị tiếp nhận:  HĐND tỉnh
Trả lời:
Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập) nhận được ý kiến kiến nghị của độc giả qua Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh. Sau khi xem xét, Ban Biên tập có ý kiến như sau: Đề nghị độc giả trực tiếp liên hệ tới Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, địa chỉ: tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn để được hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Ban Biên tập trả lời tới độc giả để biết./.
Trả lời bởi:  Ban Biên tập Trang TTĐT HĐND tỉnh Vào ngày:  05/04/2018