Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Hỏi về di chuyển hồ sơ liệt sĩ

Hỏi:
Trước hết xin được cảm ơn sở LĐTBXH BẮc Kan đã quan tâm trả lời câu hỏi của tôi.Tôi xin hỏi thêm là hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng di chuyển về Bắc Kan là hồ sơ sao hay hồ sơ gốc. Xin chân thành cảm ơn.
Gửi bởi:  NGUYỄN VĂN HÙNG
Vào lúc:  08:14 17/08/2017
Đơn vị tiếp nhận:  Sở Lao động - TB và XH
Trả lời:
Theo quy định hồ sơ người có công khi di chuyển phải là hồ sơ gốc
Trả lời bởi:  Sở Lao động - TB&XH Vào ngày:  24/08/2017