Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
hỏi về chế độ chính sách liệt sĩ

Hỏi:
Tôi xin hỏi như sau: Tôi là Nguyễn Văn Hùng con duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng quê quán Thôn Quán Khê, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội. Mẹ tôi là Nguyễn Thị Tốt đang làm thủ tục chuyển hồ sơ liệt sĩ về Bắc Kan theo con trai (Nguyễn Thế Cường) ngoài dã thú của bà. Tôi không muốn chuyển vì cả gia đình dòng tộc của bố tôi đều đang sinh sống tại Quán Khê, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội. Nếu không có sự đồng ý của tôi thì mẹ tôi có chuyển hồ sơ liệt sĩ về Bắc Kan được không. Hiện nay hồ sơ liệt sĩ đang đọng lại Sở TBXH Băc Kan đã 3 tháng (Sở TBXH Hà Nội đã chuyển đi, Sở TBXH Bắc Kan chưa nhập về). Vậy lý do tại sao Sở TBXH Bắc Kan chưa tiếp nhận được hồ sơ liệt sĩ. Nếu tôi muốn ngăn cản việc di chuyển hồ sơ về Bắc Kan thì phải làm thế nào để thực hiện được việc này.
Gửi bởi:  NGUYỄN VĂN HÙNG
Vào lúc:  09:17 22/06/2017
Đơn vị tiếp nhận:  HĐND tỉnh
Trả lời:
Sau khi tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Hùng, thôn Quán Khê, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh có văn bản số 103/HĐND-VP ngày 21/7/2017 về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn để xem xét, trả lời. Ngày 25/7/2017, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã có văn bản số 997LĐTBXH-NCC trả lời ý kiến cử tri Nguyễn Văn Hùng. Ban Biên tập kính chuyển cử tri văn bản nêu trên và các vản bản đính kèm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn theo tệp đính kèm, trân trọng cảm ơn./.
Trả lời bởi:  Vào ngày:  28/07/2017