Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
công việc

Hỏi:
em là sinh viên hệ đào tạo theo địa chỉ năm 2009,ra trường năm 2016 ngành bác sĩ đa khoa. sau khi ra trường từ tháng 6/2016, công nhận tốt nghiệp t8/2016 đến nay được gần 1 năm.
do em là hệ đào tạo theo địa chỉ nên sở nội vụ có giữ bằng, và em chỉ đươc nhận bản photo.
trong gần 1 năm vừa qua sau khi ra trường, không được cầm bằng nên em không thể đi xin việc tại các bệnh viện ngoài tỉnh bắc kan. cũng như các bệnh viện tỉnh bắc kanj đều không có chỉ tiêu hợp đồng.
Kính mong UBND tỉnh có thể trả lời giúp em bao giờ tỉnh bắc kanj có chỉ tiêu viên chức ngành y tế hoặc thời gian giữ bằng sau 1 năm không tuyển dụng sẽ như thế nào?
Em xin cảm ơn!
Gửi bởi:  NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Vào lúc:  09:28 25/07/2017
Đơn vị tiếp nhận:  HĐND tỉnh
Trả lời:
Sau khi tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh văn bản đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế trả lời về ý kiến cử tri nêu. Đến nay, Sở Nội vụ đã có văn bản trả lời ý kiến cử tri, Ban Biên tập kính chuyển cử tri văn bản nêu trên./.
Trả lời bởi:  Vào ngày:  01/08/2017