Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Bố trí việc làm cử tuyển

Hỏi:
Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn
Tên tôi là: Hoàng Thị Nguyệt, năm 2010 tôi được cử đi học tạo Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên theo chế độ cử tuyển tháng 6 năm 2015 tốt nghiệp, đến tháng 10 năm 2015 tôi bắt đầu làm hợp đồng ngắn hạn tại UBND xã Cao Sơn chức danh Văn phòng - Thống kê đến nay và UBND xã đã có văn bản đề nghị UBND huyện sắp xếp bố trí cho tôi công tác tại địa phương nhưng huyện trả lời không có chính sách riêng ưu tiên cho sinh viên cử tuyển và không được bố trí việc làm. Theo tôi được biết mỗi năm tinh giản biên chế hai lần đợt I đã có Công văn đến khoảng tháng 9/2017 có đợt tinh giản biên chế đợt II thì chức danh Văn phòng - Thống kê xã nghỉ hưu xã sẽ thiếu người vậy tôi có được bố trí và phân công công tác tại địa phương theo Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn hoặc được hợp đồng theo 68 không ? Điều ước lớn nhất của tôi là có được công việc ổn định và phục vụ cho xã nhà nơi tôi đang sinh sống. Vậy tôi kính mong lãnh đạo tỉnh và các cơ quan tham mưu quan tâm có ý kiến trả lời giúp tôi?
Gửi bởi:  HOÀNG THỊ NGUYỆT
Vào lúc:  10:45 12/07/2017
Đơn vị tiếp nhận:  Sở Nội vụ
Trả lời:
TRẢ LỜI THƯ HỎI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ NỘI VỤ Kính gửi: Bà Hoàng Thị Nguyệt. Sở Nội vụ nhận được thư hỏi của bà Hoàng Thị Nguyệt - sinh viên cử tuyển Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tốt nghiệp năm 2015 có nội dung hỏi về việc bố trí công tác cho người được cử đi học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp đại học hoặc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp đại học ? Vấn đề bà hỏi, Sở Nội vụ trả lời như sau: Thứ nhất: Việc bố trí và phân công tác đối với sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp Tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, phân công công tác cho người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp như sau: “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp. 3. Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều này tối đa là 12 tháng, kể từ ngày nhận được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển theo quy định của Nghị định này thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo”. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh không thực hiện việc bố trí công tác cho sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, chỉ tuyển dụng vào công chức, viên chức thông qua đợt xét tuyển hoặc thi tuyển vào vị trí việc làm của các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Sau thời gian 12 tháng kể từ ngày sinh viên tốt nghiệp, nếu sinh viên không được xét tuyển hoặc thi tuyển thì được rút hồ sơ tốt nghiệp và không phải bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo. Đối với trường hợp của bà Hoàng Thị Nguyệt - sinh viên cử tuyển Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tốt nghiệp năm 2015, đã tốt nghiệp được 02 (hai) năm và rút hồ sơ cử tuyển, không trong thời gian bắt buộc phải xét tuyển để công tác phục vụ tại địa phương, được tự đi liên hệ công tác và không phải thực hiện bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định. Đề nghị bà theo dõi thông tin tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để nộp hồ sơ tuyển dụng vào các cơ quan, đơn vị có nhu cầu. Thứ hai: Việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với sinh viên cử tuyển tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ quy định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã quy định một số loại công việc thực hiện chế độ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, gồm có: Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp; lái xe; bảo vệ; vệ sinh; trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp; công việc khác (nấu ăn tập thể, tạp vụ, mộc nề, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,…), không có vị trí làm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ. Mặt khác, theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Mục I Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 thì đơn vị hành chính cấp xã không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định trên. Do vậy, trường hợp của bà Nguyệt không thuộc đối tượng thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Vậy, Sở Nội vụ trả lời để bà được biết (Tải về http://sonoivu.backan.gov.vn/Admin/hoi-dap/popup/chinh-sua-FAQ.aspx?uid=1129)./.
Trả lời bởi:  Lục Thị Hà Vào ngày:  19/07/2017